skip to Main Content
+387 61 408 325 info@instalaterr.com

Toplotne pumpe – korištenje obnovljivih izvora energije

Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grijanja i ekološka proizvodnja toplote, jer se energija kojukoristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Toplotna pumpa je uređaj pomoću kojeg se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se mnogo manja energija od prenesene čime se obezbjeđuje visoko efikasno grijanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobiva na izlazu energija grijanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5.

Proračun optimalnog kapaciteta toplotne pumpe vrši se na osnovu detaljnog projekta objekta i zahtijeva kupca. Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobivamo na izlazu, za grijanje. Što je ovaj koeficijent veći to je bolja energetska efikasnost sistema. Ponuda toplotnih pumpi Toplotne pumpe su pravi izbor kada treba da se uklope ušteda troškova grijanja i ekološka proizvodnja toplote, jer se energija koju koristi toplotna pumpa nalazi neograničeno i besplatno u okolini. Toplotne pumpe se biraju prema toplotnim gubicima i pravilima objekta. Na vaš zahtjev, izlazimo na teren i vršimo pregled sistema grijnih instalacija, vrstu izolacije, veličinu objekta i na osnovu toga pravimo prijedlog za vrstu toplotne pumpe. Na osnovu toga preporučujemo odgovarajuću toplotnu pump. Na primjer, toplotna pumpa koja koristi vazduh kao izvor energije pored niskih troškova, proizvodi i toplu vodu ucijeloj kući, jako je tiha, sa niskim zahtjevima za održavanje i jednostavna su za ugradnju. Tipovi toplotnih pumpi U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi:

 • Zemlja kao izvor energije – toplotna pumpa zemlja – voda – pomoću podzemnog kolektora ili podzemne sonde, visoka efikasnost.
 • Voda kao izvor energije – toplotna pumpa voda – voda – veoma visoka efikasnost, treba voditi računa o kvalitetu vode
 • Vazduh kao izvor energije – toplotna pumpa vazduh – voda – uvijek na raspolaganju, najmanji investicioni troškovi.

Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda ili voda iz bunara koja je cijele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku cijelog perioda upotrebe. Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemom grijanja i hlađenja daje najpovoljnije rezultate.

Zašto toplotna pumpa?

Toplotne pumpe su čiste i pouzdane. Sistem vazduh-voda predstavlja najbolje od obje tehnologije, jer se koristi pristupačnost vazduha kao izvora toplote uz male investicione troškove i jednostavnu instalaciju. Toplotne pumpe spadaju u najefikasnije sisteme grijanja i hlađenja danas. Od 100% energije koju generiše toplotna pumpa, 75% je besplatno jer dolazi iz okolnog okruženja, a samo 25% energije dolazi iz električnih izvora koji se plaćaju.

Energetska efikasnost toplotnih pumpi se izražava preko koeficijenta učinka COP. Što je ovaj koeficijent veći, to je bolja energetska efikasnost sistema. To je odnos između energije koja je uložena i energije koju dobijamo na izlazu, za grijanje.

Kako toplotna pumpa radi?

Princip rada toplotne pumpe se ogledau korištenju toplotne eneregije našeg okruženja. Geotermalna toplotna pumpa koristi energiju zemlje i podzemnih voda da bi vršila hlađenje ili grijanje objekta. Toplotna pumpa radi na približno istom principu kao i kućni rashladni aparati (npr. frižider i klima). Razlika je samo u smjeru u kome se vrši predavanje toplotne energije. Zadatak uređaja je da automatski drži temperaturu u odgovarajućem opsegu, u objektu tokom godine, svejedno da li to bilo hlađenje (ljeti) ili grijanje (zimi). Principijelno, nema razlike u procesu rada uređaja prilikom grijanja ili hlađenja objekta. Toplotna pumpa vazduh – voda radi na principu razmjene energije. Spoljašnj jedinica prenosi toplotnu energiju iz spoljašnjeg vazduha (u režimu grijanja) i putem izmjenjivača freon-voda prenosi tu energiju na zagrijavanje vode u Hidro modulu unutrašnje jedinice. Pojačana toplota se prenosi preko R410a freona u unutrašnji Hidro modul. Pumpa za vodu šalje toplu vodu u grijaća tijela i bojler sanitarne vode. Kod kombinovane verzije hlađenje – grijanje unutrašnjeg hidro modula, hlađenje se postiže smanjenjem temperature vode na 5C i cirkulisanjem vode kroz rashladno tijelo. Priprema sanitarne vode se vrši prebacivanjem sistema sa režima hlađenja ili grijanja na sanitarni režim. Povećanu popularnost ovih sistema grijanja odražava njihova izuzetno uspješna primjena u hladnim klimatskim uslovima Skandinavije. Hiljade toplotnih pumpi su instalirane širom Evrope, i tržište brzo raste usljed povećanja svijesti o očiglednim prednostima sistema. Kako i koliko štedi energiju? Za prenos toplotne energije troši se mnogo manje energija od prenesene čime se obezbjeđuje visoko efikasno grijanje i hlađenje. Tako se za utrošeni 1 kW električne energije za izvlačenje toplote iz obnovljivih izvora dobiva na izlazu energija grijanja od 3kW do 5kW odnosno učinak 3-5.

Ekonomska isplativost

Niži ukupni troškovi – godišnji troškovi kod grijnih sistema sa toplotnom pumpom štede do 75% sredstava u odnosu na uobičajene grijne sisteme (ugalj, gorivo, drva, plin). Postavljanje moderne grijne instalacije sa toplotnom pumpom ne mora biti skuplje od standardnih instalacija jer nema troškova za rezervoar, dimnjak, itd. Pri pravilnom izboru sistema uz ozbiljno savjetovanje, projektovanje i montažu, investicija za toplotnu pumpu se po pravilu isplati već za nekoliko godina. Toplotna pumpa je veoma ekonomična u radu, prvenstveno zbog činjenice da treba platiti samo mali dio ukupne toplotne energije. To je energija potrebna za rad cirkulacione pumpe i kompresora. Efi kasnost ovog sistema, u odnosu na dosadašnje sisteme grejanja i hlađenja, se dalje može povećati obezbjeđivanjem “besplatne” tople vode, korištenjem solarnih kolektora, u objektu, što dodatno smanjuje račun za utrošenu električnu energiju.

Prednosti

 • Smanjuje troškove grijanja do 75%;
 • Zauzimaju malo mjesta poput većeg frižidera
 • Veoma tih rad tako da se mogu postaviti i u radnoj sobi;
 • Smanjuju emisiju CO2 za 30% i na taj način omogućava veliku zaštitu prirodne okoline;
 • U potpunosti su automatizovane i pružaju velik komfor za upravljanje;
 • Niski pogonski troškovi i amortizacija za par godina, ako su zadovoljeni uslovi toplotne izolacije zgrada;
 • Ne podliježu zakonskoj regulativi o periodičnim pregledima u smislu tehničke ispravnosti, kao što je to slučaj sa plinskim i naftnim gorionicima;
 • Izbjegnuti su troškovi za kamin, dimnjak, priključak plina, brojila za plin i rezervoara za gorivo;
 • Neograničen besplatan energetski potencijal zemlje, vazduha i vode;
 • Nezavisnost od stalnog rasta cijena klasičnih energenata (nafta, plin, ugalj) kojima se ionako dani odbrojavaju kao gorivima koja su ekološki neprihvatljiva, a istovremeno su prljava i opasna.

Instalater Ramić vrši isporuku i ugradnju toplotnih pumpi u cijeloj Bosni i Hercegovini (Federacija BiH i Republika Srpska) kao i inostranstvu (Austrija, Njemačka, Švicarska i dr.). Dosadašnje radove na ugradnji toplotnih pumpi smo vršili na području Tuzlanskog kantona (ugradnja toplotnih pumpi u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Lukavcu, Banovićima, Srebreniku, Gračanici, Gradačcu i drugim općinama Tuzlanskog kantona).

Ukoliko želite ponudu za ugradnju toplotne pumpe za vaše domaćinstvo ili poslovni prostor, budite slobodni da nas kontaktirate putem kontakt forme, na email info@instalaterr.com ili telefon +387 61 408 325.

Back To Top