skip to Main Content
+387 61 408 325 info@instalaterr.com
Toplotne pumpe

U posljednje vrijeme, svijest o potrazi za alternativnim rješenjima za grijanje i hlađenje postaje sve veća. Naučnici na razne načine uspevaju da osmisle energetski efikasna rešenja koja su idealna za svakog pojedinca. Upravo ta svijest, dovela je i do pravljenja toplotnih pumpi, koje, za sada, prednjače kada je energetska efikasnost u pitanju.

Šta su toplotne pumpe?

Toplotne pumpe su uređaji uz pomoć kojih se toplotna energija iz jednog okruženja prenosi u drugo. Na primer, toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi između 12°C i 15°C tokom cijele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u izmenjivač toplote u kome se dio toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Djelimično ohlađena voda vraća se u bunar tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon, koji je sada u gasovitom stanju, sabija se kompresorom i otpušta toplotu koju predaje vodi koja cirkuliše kroz podni sistem cijevi u objektu.

 

Kakve sve toplotne pumpe postoje?

U zavisnosti od toga koji vid besplatne energije želiš i možeš da koristiš, zavisi i koju vrstu pumpe ćeš da odabereš.

TOPLOTNA PUMPA VODA-VODA radi na principu koji je već objašnjen. Iskopaju se duboki bunari (cca 100 m), zatim se uzima toplota iz vode i prenosi se na vodu koja se nalazi unutar cijevi za zagrijavanje kuće ili drugog objekta, dok se ona ohlađena vraća nazad u kanale podzemnih voda. Bitno je napomenuti da je ovakva vrsta grijanja najefikasnija, ali i najzahtevnija što se tiče ugradnje, jer je neophodno iskopati dovoljno duboke kanale, sprovesti fizička i hemijska ispitivanja ispravnosti vode.

TOPLOTNA PUMPA ZEMLJA-VODA izvlači toplotnu energiju iz zemlje i predaje je vodi koja se nalazi u cijevima unutar kuće ili drugog objekta. Ugradnja je slična poput sistema voda-voda iako postoji i sistem sa horizontalnim polaganjem cijevi ispod površine zemlje koji je i jednostavniji ali i manje efikasan. Bitno je samo da se na površini kroz koju su cijevi sprovedene ne nalazi ogroman teret kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.

TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VODA izvlači toplotu iz spoljašnjeg vazduha i predaje je vodi koja se nalazi u cijevima koje zagrevaju dom. Bitno je napomenuti da ugradnja ove pumpe zahtijeva najmanje ulaganja.

TOPLOTNA PUMPA VAZDUH-VAZDUH je pumpa koja radi na principu kao i sve prethodne, s tim što umjesto da toplotu predaje vodi, ona toplotu koju je izvukla iz spoljašnjeg vazduha, predaje vazduhu koji se nalazi unutar prostorija. Što znači da, umjesto podnog grijanja, treba ugraditi uređaje koji izduvavaju vazduh u tvoj dom (ventilator konvektori).

Princip rada toplotne pumpe

Tečan gas dolazi u isparivač, gdje u kontaktu sa spoljnim temperaturama isparava. Zatim, u vidu gasa dolazi do kompresora koji ga sabija i time ga zagrijava na temeraturu do 65°C.
Tako zagrijan, gas odlazi u kondenzator gdje ponovo postaje tečan i preko izmenjivača predaje toplotu vodi za grejanje, zatim u ekspanzioni ventil i ciklus počinje ispočetka.

 

Može li se hladiti uz pomoć toplotnih pumpi?

Naravno da može. Postoje pumpe koje u sebi nose naziv grijanje/hlađenje. To ne znači da one rade na nekom posebnom principu, šta više, prilikom prebacivanja sa grijanja na hlađenje dolazi do promjene toka pa tako sada toplotna pumpa uzima toplotu iz prostorija tvog doma i predaje je spoljašnjem izvoru energije.

Kako su toplotne pumpe energetski efikasne?

Godišnji troškovi kod sistema grijanja sa toplotnom pumpom štede čak i do 75% sredstava u odnosu na konvencionalne sisteme grijanja poput elektro kotlova i TA peći, jer preuzimaju 75% besplatne energije iz okruženja. Onih 25% ostavljene su korištenju električne energije koja je neophodna kako bi se energija iz jednog okruženja prebacila u drugo. Takođe, nije neophodno izdvajati dodatan novac za izgradnju dimnjaka, rezervoara, ne ispušta CO2 u vazduh i slično.

Prednosti toplotnih pumpi

1. Niži troškovi rada

Toplotne pumpe jeftinije su u radu nego sistemi zasnovani na sagorijevanju. Šta više, svrstavaju se u energetski efikasna rešenja, što na duže staze znači da je smanjena potrošnja energije, smanjena emisija štetnih gasova u okruženju i smanjeno davanje novca na račune.

2. Lahko održavanje

Toplotne pumpe su lahke za održavanje. Sve što treba da uradite je da dva puta godišnje, preventivno, provjerite određene detalje i to je to. Ukoliko primjetite neku nepodudarnost, pozovete stručno lice da dođe da sanira problem i gotovo.

3. Bezbednost

Ne postoji zabrinutost oko povreda izazvanih opekotinama, nema zabrinutosti zbog djece, kućnih ljubimaca…

4. Emisija ugljenika

Sistemi toplotnih pumpi smanjuju emisiju ugljenika u vazduhu i na lahak i brz način izvlače energiju iz jednog okruženja i predaju ga u drugo.

Da li su toplotne pumpe vrijedne pažnje?

Sve ukazuje na to da su toplotne pumpe pametna investicija. Iako zahtijevaju visoka početna ulaganja, gledano na duže staze mogu doneti ogromnu uštedu. Šta više, kombinovanje toplotnih pumpi sa solarnim kolektorima mogu dovesti do izuzetno niske potrošnje energije, što znači – Minimalni troškovi računa za grijanje i hlađenje.

Back To Top